Корпоративним клієнтам Обслуговування газових мереж та обладнання  

Проведення робіт в межах охоронних зон газопроводів

     З метою недопущення пошкодження, руйнування газопроводів і споруд на них та забезпечення безпечної експлуатації систем газопостачання, ВАТ «Кіровоградгаз» інформує споживачів природного газу про наступне.
Кодексом газорозподільних систем, який затверджено постановою НКРЕКП від 30.09.2015 року №2494 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 06.11.2015 року за №1379/2782 встановлено вимоги до порядку виконання робіт в межах охоронних зон газопроводів і споруд на них, а саме:
 • розділ ІІІ. Основні правила технічної експлуатації газорозподільної системи;
 • підрозділ 4. Охоронні зони газорозподільної системи;
 • Пункт 3. З метою забезпечення безпечної експлуатації об’єктів газорозподільної системи (далі ГРМ) встановлюються охоронні зони:
 1. вздовж газопроводів високого тиску I категорії – у вигляді ділянки землі, обмеженої умовними лініями, що проходять в 10 метрах від осі газопроводу по обидва боки;
 2. вздовж газопроводів високого тиску II категорії – у вигляді ділянки землі, обмеженої умовними лініями, що проходять в 7 метрах від осі газопроводу по обидва боки;
 3. вздовж газопроводів середнього тиску – у вигляді ділянки землі, обмеженої умовними лініями, що проходять в 4 метрах від осі газопроводу по обидва боки;
 4. вздовж газопроводів низького тиску – у вигляді ділянки землі, обмеженої умовними лініями, що проходять в 2 метрах від осі газопроводу по обидва боки;
 5. вздовж підводних переходів – у вигляді ділянки водного простору від водної поверхні до дна, укладеного між паралельними площинами, віддаленими від осей крайніх ниток переходів на 50 метрів по обидва боки;
 6. навколо будівель ГРП, ШРП, вузла обліку газу (далі ВОГ) – у вигляді ділянки землі, обмеженої умовною лінією, віддаленої від зовнішніх стін будинку (шаф) ГРП, ВОГ, ШРП при тиску газу на вводі в ГРП, ШРП, ВОГ до 0,6 МПа на 10 метрів у всі сторони, а при тиску газу на вводі в ГРП, ШРП, ВОГ понад 0,6 до 1,2 МПа – на 15 м у всі сторони. 
 • Пункт 20. Проведення ремонтних будівельних та/або земляних робіт в охоронній зоні ГРМ здійснюється відповідно до законодавства за письмовим погодженням Оператора ГРМ (ВАТ «Кіровоградгаз»).
Роботи з усунення наслідків аварій можуть бути розпочаті без письмового погодження  Оператора ГРМ, але за обов’язкової присутності представника Оператора ГРМ.
 • Пункт 21. Письмове погодження, що надається Оператором ГРМ, на право проведення ремонтних, будівельних та земляних робіт поблизу ГРМ має містити вимоги та умови, обов’язкові для виконавців при виконанні ремонтних, будівельних та земляних робіт. До погодження додається схема газопроводу та інженерних комунікацій, споруд (ГРП, ШРП, ВОГ, засобів електрозахисту тощо).
Видача погодження Оператора ГРМ, його переоформлення, видача дубліката та його анулювання здійснюються на безоплатній основі.
Оператор ГРМ протягом 10 робочих днів з дня реєстрації письмового звернення юридичної чи фізичної особи, або фізичної особи - підприємця щодо погодження проведення ремонтних, будівельних та/або земляних робіт в охоронній зоні ГРМ має надати письмове погодження або письмову обґрунтовану відмову. Письмове погодження надається на безоплатній основі. 
Погодження має містити вимоги та умови, обов’язкові для виконавців при виконанні ремонтних, будівельних та/або земляних робіт, а також схему газопроводу та інженерних комунікацій, споруд (ГРП, ШРП, ВОГ, засобів електрозахисту тощо).
Роботи з усунення наслідків аварій можуть бути розпочаті без погодження Оператора ГРМ, але за обов’язкової присутності представника Оператора ГРМ та за умови обов’язкового оформлення в подальшому погодження, що передбачені цією главою.
 • Пункт 22. Юридичні та фізичні особи, а також фізичні особи - підприємці для отримання погодження Оператора ГРМ на проведення ремонтних, будівельних та/або земляних робіт в охоронній зоні ГРМ повинні подати Оператору ГРМ для узгодження проект плану їх проведення, розроблений з урахуванням вимог будівельних, а за необхідності – інших норм і правил, що регламентують ці роботи, а також заяву (лист) на отримання погодження.
 • Пункт 23. Юридичні та фізичні особи, а також фізичні особи – підприємці, які отримали письмове погодження Оператора ГРМ, зобов’язані керуватися порядком проведення ремонтних, будівельних та земляних робіт і дотримуватись умов їх виконання з урахуванням вимог письмового погодження Оператора ГРМ.
 • Пункт 24. Письмове погодження Оператора ГРМ на проведення ремонтних, будівельних та/або земляних робіт в охоронній зоні ГРМ оформляється у двох примірниках, один з яких зберігається у Оператора ГРМ протягом строку, визначеного законодавством.
 • Пункт 25. Відмова в наданні письмового погодження на проведення робіт на земельних ділянках, розташованих у межах охоронних зон, надається Оператором ГРМ у разі, якщо: проведення робіт заборонено цим Кодексом; проведення робіт створить загрозу виникнення аварії (аварійної ситуації) на об’єктах ГРМ.
 • Пункт 26. Дозвіл на порушення об’єктів благоустрою видається відповідним виконавчим органом сільської, селищної, міської ради за місцем проведення робіт. 
 • Пункт 27. Підставою для отримання дозволу на порушення благоустрою для проведення ремонтних, будівельних та земляних робіт в охоронній зоні є письмове погодження, видане Оператором ГРМ відповідно до вимог цієї глави.
 • Пункт 28. До початку ремонтних, будівельних та земляних робіт в охоронній зоні наказом організації, що проводить роботи, з числа фахівців призначається особа, відповідальна за проведення ремонтних, будівельних та земляних робіт (керівник робіт).
 • Пункт 29. Роботи в охоронній зоні проводяться тільки в присутності керівника робіт і представника Оператора ГРМ.
 • Пункт 30. Юридичні та фізичні особи, а також фізичні особи - підприємці, що проводять ремонтні, будівельні та земляні роботи в охоронних зонах, зобов’язані не пізніше ніж за добу до початку робіт повідомити представника Оператора ГРМ щодо проведення робіт.
 • Пункт 31. Фізична особа або персонал юридичної особи чи фізичної особи - підприємця, залучені для проведення ремонтних, будівельних та земляних робіт в охоронних зонах, повинні бути ознайомлені (проінструктовані) представником Оператора ГРМ про місцезнаходження газопроводу і споруд на ньому, їх позначення на місцевості, можливі аварійні ситуації і дії при їх виникненні.
 • Пункт 32. Траса газопроводу і споруди на ньому на період проведення ремонтних, будівельних та земляних робіт в охоронній зоні повинні бути позначені на асфальті за допомогою крейди, а на ґрунті шляхом встановлення покажчиків зони розташування газопроводу (розмічальних вішок – металевих прутків довжиною 500–800 мм та діаметром 3–4 мм, верхній кінець яких пофарбований у яскравий червоний (жовтий) колір або позначений прапорцем). Газові колодязі, конденсатозбірники та інші споруди на газопроводах, що розміщені в зоні робіт ударних механізмів і землерийної техніки, мають захищатися. Вішки встановлюються по осі газопроводу через 10–12 метрів, а також на кожному повороті і споруді, що потрапляють в зону ремонтних, будівельних та земляних робіт, в таких випадках: при паралельному прокладанні комунікацій на відстані до 5 метрів від газопроводу; на огороджених будівельних майданчиках; при перетині комунікацій, що прокладаються, з існуючим газопроводом.
 • Пункт 33. У разі якщо в проекті будівництва (ремонту) комунікацій передбачена мінімальна (в межах обумовленого будівельними нормами і правилами) відстань між комунікацією, яка прокладається, та існуючим газопроводом, а також при перетині газопроводу іншими комунікаціями, в умовах дозволу передбачається обов’язкове відкриття (шурфування) газопроводу для встановлення точного місця розташування газопроводу, визначення його технічного стану та суміжного розміщення з комунікаціями.
 • Пункт 34. До початку робіт ударних механізмів і землерийної техніки поблизу траси підземного газопроводу визначається його точне місце розташування шляхом відкриття шурфів вручну.
Роботи з установки знаків і відкриття шурфів виконуються силами, матеріалами та за рахунок коштів організатора проведення ремонтних, будівельних та земляних робіт у присутності представника Оператора ГРМ.
 • Пункт 35. Ударні механізми для розпушування ґрунту можуть застосовуватися на відстані не менше 3 метрів від підземного газопроводу, а механізми, здатні значно відхилятися від вертикальної осі, – на відстані не менше 5 метрів. Забивання паль (шпунтів) дозволяється проводити на відстані не ближче ніж 30 м від газопроводу.
За необхідності забивання паль (шпунтів) на відстані менше ніж 30 м від газопроводу (але не ближче ніж на 10 м) стики газопроводу повинні бути відкриті по всій довжині забивання паль (шпунтів) плюс по 20 м від крайніх паль.
 • Пункт 36. Розробка ґрунту на відстані менше 2 метрів від осі газопроводу, стін ГРП, ШРП, ВОГ, установок електрохімічного захисту, газових колодязів, анодних заземлень та інших споруд повинна вестися вручну із застосуванням відповідного інструменту, при цьому використання ручного ударного інструменту і відбійних молотків допускається тільки для розкриття дорожнього покриття.
 • Пункт 37. При проведенні ремонтних, будівельних та земляних робіт в охоронних зонах (у тому числі при будівництві комунікацій паралельно до діючого газопроводу) відвал ґрунту з траншеї на діючий газопровід забороняється.
 • Пункт 38. Якщо встановлено, що технічний стан ділянки газопроводу потребує виконання ремонтних робіт для запобігання витоку газу, Оператор ГРМ має право тимчасово (до закінчення ремонту газопроводу) заборонити проведення будь-яких, у тому числі сільськогосподарських, робіт в межах його охоронної зони.
 • Пункт 39. При виявленні на місці проведення ремонтних, будівельних та земляних робіт підземних комунікацій і споруд, що не значаться в проектній документації, роботи повинні бути призупинені, вжито заходів щодо забезпечення збереження цих комунікацій і споруд, з’ясування суб’єкта господарювання, що здійснює їх експлуатацію, та виклику його представника на місце робіт.
 • Пункт 40. У разі пошкодження газопроводу або виявлення витоку газу в процесі проведення ремонтних, будівельних та земляних робіт весь персонал повинен бути негайно виведений на безпечну відстань, а Оператор ГРМ сповіщений керівником робіт про пошкодження (витік газу).
До прибуття аварійної бригади ГРМ керівник робіт повинен вжити заходів щодо забезпечення охорони аварійної ділянки для попередження доступу в охоронну зону сторонніх осіб і транспортних засобів.
 • Пункт 41. Уповноважена особа Оператора ГРМ за пред’явленням службового посвідчення має право перевірити документи, що дають право на проведення земляних робіт в охоронній зоні, і призупинити роботи, які виконуються з порушенням вимог цього Кодексу.
При зупинці проведення робіт уповноваженими особами Оператором ГРМ складається попередження на призупинення робіт.

Не порушуйте правил безпеки, адже цим, Ви наражаєте на небезпеку себе та оточуючих!


Адміністрація ВАТ «Кіровоградгаз»