Інформація про товариство :: Про товариство :: Повідомлення для акціонерів
http://kirgas.com/messages4/

Повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права в процесі приватного розміщення акцій при додатковій емісіі


Додаткового випуску акцій товариства не проводилося