Індивідуальним клієнтам  

Обслуговування газових мереж та обладнання

Станом на 01.01.2019 р. на обслуговуванні оператора ГРМ по м. Кропивницький та Кропивницькому району знаходяться:

• розподільні газопроводи природного газу довжиною 999,35 км: з них, - протяжність сталевих газопроводів – 841,23 км; - протяжність поліетиленових газопроводів – 158,12 км; • газорегуляторні пункти в кількості 70 шт.; • газорегуляторні пункти шафового типу в кількості 408 шт.; • комбіновані будинкові регулятори тиску газу в кількості 2 273 шт.

ВАТ «Кіровоградгаз» (оператор ГРМ)відповідає за надійну та безпечну експлуатацію, підтримання у належному стані, реконструкцію, капітальний ремонт та технічне переоснащення, об’єктів газорозподільної системи, що знаходяться в його власності або користуванні.

Для цього, оператор ГРМ забезпечує комплекс робіт, що виконується на підставі результатів технічного огляду або технічного обстеження газорозподільних систем.

Щороку оператором ГРМ розробляється та подається на затвердження НКРЕКП план розвитку газорозподільної системи на наступні 10 років.

Планування заходів плану розвитку здійснюєтьсяоператором ГРМ з урахуванням технічного стану систем газопостачання, необхідності забезпечення належного рівня експлуатації об’єктів газорозподільної системи та якості надання послуг розподілу природного газу цією системою на довгостроковий період, зменшення обсягів виробничо-технологічних витрат та нормативних втрат природного газу.

Обсяги робіт, які пов’язані з проведенням капітального ремонту газових об’єктів визначаються:

• для газопроводів – шляхом їх комплексного приладового обстеження; • для будівель та технологічного обладнання: газорегуляторних пунктів (шафових регуляторних пунктів); засобів електрохімзахисту – через складання комісією дефектних актів, якими визначаються конкретні об’єми робіт з зазначенням необхідних матеріально-технічних засобів для їх проведення (як по номенклатурі так і по кількості).

У товаристві створена спеціальна бригада з комплексного приладного обстеження підземних газопроводів, яка оснащена всіма необхідними приладами для виконання робіт з надтрасового обстеження газових мереж в межах Кіровоградської області в повному обсязі протягом одного року та виявлення витоків газу метану, які не відчуваються переносними пошуковими приладами. Так, за 2018 рік проведено комплексне приладне обстеження 2 725,8 км газопроводів. За результатами обстеження складається паспорт технічного стану газопроводів та оперативно усуваються виявлені витоки газу. Так, протягом 2017-2018 років усунено 16 витоків газу на розподільних газопроводах високого, середнього та низького тисків.