Товариство

ІНФОРМАЦІЯ 
про ціни природного газу, використаного ВАТ "Кіровоградгаз" для покриття втрат і виробничо-технологічних  витрат природного газу та небалансу  в газорозподільній мережі

2021 РІК

2022 РІК

АТ "КІРОВОГРАДГАЗ"