Проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства