Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення дистанційних загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації “Кіровоградгаз”

04.11.2022 року

         Наглядова рада Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації "Кіровоградгаз" (далі по тексту ВАТ "Кіровоградгаз", Товариство) 29.10.2022 прийняла рішення скликати позачергові загальні збори акціонерів ВАТ "Кіровоградгаз", які провести дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (зі змінами) і визначила 21.12.2022 датою проведення позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ "Кіровоградгаз" та затвердила повідомлення про проведення позачергових загальних зборів Товариства.


         Повідомлення ВАТ Кіровоградгаз про проведення загальних зборів акціонерів

         Повідомлення ВАТ Кіровоградгаз про проведення загальних зборів акціонерів  (файл підписаний КЕП) /p7s  3,584mb/ 

 

        Станом на 31.10.2022 (на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів):

       - загальна кількість акцій випущених Товариством становить 105 200 000 штук простих іменних акцій

       - голосуючих акцій – 97 736 413 штук простих іменних акцій.

 

      Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт), та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

      керівник акціонера – юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, копію статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

       представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації “Кіровоградгаз”

01.11.2019 року

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації “Кіровоградгаз”

26.11.2018 року

Повідомлення

30.05.2018 року
Відповідно до вимог статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», 
ВАТ «Кіровоградгаз» повідомляє, що станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

- загальна кількість акцій випущених Товариством становить 105 200 000 штук простих іменних акцій


- голосуючих акцій - 97 733 697 штук простих іменних акцій.

Акціонери ВАТ «Кіровоградгаз», які володіють більш як 5 відсотками акцій Товариства, надали пропозиції щодо кандидатів в органи управління ВАТ «Кіровоградгаз»

25.05.2018 року

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення загальних зборів акціонерів ВАТ «Кіровоградгаз»

18.05.2018 року

Прес-реліз на загальні збори акціонерів ВАТ "Кіровоградгаз"

11.12.2014 року

Метою дiяльностi ВАТ «Кіровоградгаз» є виконання комплексу робіт з експлуатації систем газопостачання; проектування, будівництво i ремонт газових мереж, у т.ч. по замовленням населення, а також одержання прибутку від усіх видів виробничої, торгової, комерційної, фінансової й іншої дiяльностi, дозволеної законодавчими актами України з метою задоволення соціальних i економічних iнтересiв акцiонерiв та трудового колективу. Основними клієнтами Товариства є абоненти Кіровоградської області.

У звітному періоді керівництво Товариства спрямовувало зусилля колективу на підвищення ефективності виробництва.

За звітний період протяжність газопроводів зросла на 2460 км або на 43%, в той час як чисельність персоналу підприємства зросла всього на 238 працівників, або 14% до 2004 року.

В силу різних обставин, в тому числі і із-за недостатнього розміру затвердженого НКРЕ України тарифу на транспортування природного газу, на експлуатацію газових мереж і споруд на них, щорічно підприємство фактично використовувало не більше 50% від затверджених норм витрат товарно-матеріальних цінностей.

Не дивлячись на зростання протяжності газопроводів, підприємство проводило виробничу діяльність без збільшення кількості одиниць автотранспорту та досягло зменшення (у 2013 році до 2004 року) кількості витрат паливо-мастильних матеріалів, в тому числі:

- скрапленого газу на 45% (429 тн);
- бензину на 30% (31 тн);
- дизельного пального на 47% (48 тн).

Значні зусилля Товариства у звітному періоді були направлені на ліквідацію розбалансування та понаднормових втрат природного газу, а також зменшення технологічних витрат і втрат газу (ВТВ). З цією метою у 2012 році були придбані лазерна автомобільна лабораторія, та ручний лазерний пристрій ТЕХНО-04 для пошуків витоку газу у важкодоступних місцях на відстані до 60м.

Якщо у 2004 році обсяги ВТВ складали 19,2 млн.куб.м., то вже у 2013 році їх обсяг склав 15,5 млн.куб.м (-19%).

Крім того, за звітний період товариству вдалося підвищити рівень проплат населення за спожитий природний газ із 88,7% до 102,8%, а це дуже важливо, при умові що населення споживає 86% природного газу від загальних його обсягів.

Дебіторська заборгованість споживачів перед ВАТ «Кіровоградгаз» зменшилась з 198,4 млн. грн. на початок 2004 р. до 73,1 млн. грн. на кінець 2013 р., а товариству вдалося ліквідувати заборгованість минулих років перед ДК «Газ України» у сумі 169,4 млн. грн., що була сформована протягом 1995-2003 рр.

На виконання вимог закону України щодо поетапного впровадження та забезпечення відпуску природного газу через засоби обліку газу, товариство за звітний період збільшило кількість споживачів з побутовими лічильниками із 100 тисяч у 2004 році, до 212 тисяч - у 2013 році, тобто у 2,1 разів, та довело питому чисельність абонентів з лічильниками до 86,3% від їх загальної кількості.

Протягом 2004-2013 рр. ВАТ «Кіровоградгаз» є одним з найбільших платників податків Кіровоградської області. Підприємство нарахувало та сплатило до бюджетів усіх рівнів податків та зборів у сумі 257,6 млн. грн., а заборгованість по їх сплаті відсутня.

Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації "Кіровоградгаз"