Повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права в процесі приватного розміщення акцій при додатковій емісіі

Додаткового випуску акцій товариства не проводилося

Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації "Кіровоградгаз"