Повідомлення про прийняте загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства

Загальні збори не приймали рішення про припинення діяльності акціонерного товариства

Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації "Кіровоградгаз"