Інформація про товариство :: Про товариство :: Внутрішні нормативні документи
http://kirgas.com/statute/

Статут Товариства, зміни до статуту, свідоцтво про державну реєстрацію Товариства