Інформація про товариство Про товариство  (31.05.2018 року)

Повідомлення про зміни у складі посадових осіб ВАТ «Кіровоградгаз»

             31 травня 2018 року на загальних зборах акцiонерiв ВАТ "Кiровоградгаз" (протокол №10 вiд 31.05.2018 року) прийнято рiшення про припинення повноважень посадових осіб органів управління Товариства:

В.о. Голови Наглядової ради         Воловика Владислава Валерійовича

Членів Наглядової ради                  Поваренкова Володимира Альбертовича, Швиденка Олександра Сергійовича, Чередник Ірини Анатоліївни.

 

Голови Правління Гладкого О.М.

Членів правління: Балика Володимира Михайловича, Бєлова Олександра Вікторовича, Міняйло Бориса Гнатовича, Ніколаєнко Володимира Григоровича, Соколенко Тетяни Михайлівни, Спінула Олександра Васильовича, Стойко Анатолія Івановича, Сулімовського Андрія Валерійовича.

 

Голови ревізійної комісії Товариства Коротчук Олени Петрівни

Членів ревізійної комісії Корчаги Ніни Володимирівни, Леонідової Ольги Миколаївни.

 

 

31 травня 2018 року на загальних зборах акцiонерiв ВАТ "Кiровоградгаз" (протокол №10 вiд 31.05.2018 року) прийнято рiшення обрати

Головою Наглядової ради Воловика Владислава Валерійовича

Членами Наглядової ради Чередник Ірину Анатоліївну, Швиденко Олександра Сергійовича, Назаренко Сергія Леонідовича, Боголєпова Дениса Вячеславовича.

 

Головою Правління Гладкого Олександра Михайловича

Членами правління Бєлова Олександра Вікторовича, Бородько Ірину Іванівну, Волошину Олену Олександрівну, Клюй Тетяну Анатоліївну, Макаревича Олексія Олексійовича, Ніколаєнко Валерія Григоровича, Овечкіна Андрія Сергійовича.

Іваницький Олександр Ігоревич.

 

            Головою Ревізійної комісії Коротчук Олену Петрівну

Членами Ревізійної комісії Леонідову Ольгу Миколаївну, Литвинову Тетяну Віталіївну.(25.05.2018 року)
Акціонери ВАТ «Кіровоградгаз», які володіють більш як 5 відсотками акцій Товариства, надали пропозиції щодо кандидатів в органи управління ВАТ «Кіровоградгаз»

Лист 1

Лист 2

Лист 3

Лист 4


(18.05.2018 року)
ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерів ВАТ «Кіровоградгаз»