Інформація про товариство :: Про товариство
http://kirgas.com/lics/

Проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства


Свідоцтво про випуск бездокументарних акцій [14.06.2013]

Свідоцтво про випуск документарних акцій [28.04.2011]

Дозвіл (Держгірпромнагляд) [05.03.2014]